Supply of materials for surface protection / Dodávky materiálů pro povrchovou ochranu

The company P.Z.S Group, s.r.o. was founded in 2004. Its main business activity is sourcing of raw materials, raw materials and goods for manufacturing companies in the Czech Republic, mostly in engineering, metallurgy, paper and construction industries.
Among the major traded commodities and services include:
- powder paint, coating materials, inspection activity, corrosion protection, plastic packaging, fuels, energy and feedstock.
--------------------
Společnost P.Z.S. Group, s.r.o. byla založena v roce 2004. Její hlavní podnikatelskou činností je zajišťování dodávek průmyslových surovin, vstupních materiálů a zboží pro výrobní podniky v České republice a to převážně ve strojírenském, hutním, papírenském průmyslu a stavebnictví.
Mezi hlavní obchodované komodity a poskytované služby patří:
- práškové barvy - od roku 2011 jsme autorizovaným zástupcem několika světových výrobců pro prodej práškových barev v ČR,
- nátěrové hmoty - zajišťujeme dodávky nátěrových systémů renomovaných evropských výrobců,
- inspekční činnost protikorozní ochrany - poskytujeme služby certifikovaného protikorozního inženýra,
- plastové obaly - komplexní servis v dodávkách LDPE, HDPE folií, souvisejících výrobků a folií s protiskluzovým designem. Prodej perforovaných fólií pro balení potravin a výrobu varných sáčků,
- pohonné hmoty - včasné a spolehlivé dodávky pohonných hmot pro přepravní, logistické a stavební společnosti. Provozujeme velkokapacitní sklady a čerpací stanice,
- energetické a vstupní suroviny - zajišťujeme dodávky pevných paliv a hlavních i doplňkových surovin pro výrobu železa a oceli, papíru a papírenských výrobků.

P.Z.S. Group, s.r.o.

Co nabízíme

We specialize for sourcing raw materials, materials and goods to manufacturing companies, focusing primarily on engineering, metallurgy and construction industries.
--------------------
Specializujeme se na zajištění dodávek vstupních surovin, materiálů a zboží výrobním podnikům se zaměřením především na strojírenský, hutní a stavební průmysl.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

New partners for sourcing raw materials, materials and goods.
---------------------
Nové partnery pro zajišťování dodávek vstupních surovin, materiálů a zboží.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Radomír Podjukl

Managing director / Jednatel společnosti
Zpět na seznam