Design, project and assembly metal carpentry, 3D laser cut service / Projektování a montáž kovových struktur staveb, řezání 3D laserem.

Since 1969 OFFMA S.r.l. has been operating on the market in accordance with high quality standards and values.
It is recognized as a leading company in planning, designing, projecting and assembly of metal structures for various application areas. OFFMA's qualified expertise in metal carpentry with the support of 3D technology has found specific application in the sector of components for the production of particularly complex metal structures, precision mechanics, carpentry destined for processing in tool machines. 3D laser processing drastically reduces the need to remove shavings and, where possible, it noticeably reduces production costs. Our 3D laser technology represents breaking the latest innovative boundary in mechanical processing of tubes and profiles, for all sectors. 3D laser technology makes it possible to go beyond cutting and perforating operations to any type of complex processing - even on special and ad hoc projects from our Customer's technical drawings.
--------------------
Vzhledem k tomu, že společnost OFFMA S.r.l. působí na trhu od roku 1969 v souladu s normami a hodnotami vysoké kvality je uznávána jako vedoucí společnost v oblasti plánování, navrhování, projektování a montáže ocelových konstrukcí pro různé aplikační oblasti. OFFMA je kvalifikovaná společnost se znalostmi v kovovém truhlářství s podporou 3D technologie našla konkrétní aplikaci v oblasti komponentů pro výrobu zvláště složitých kovových konstrukcí, jemné mechaniky. 3D zpracování laserem drasticky snižuje potřebu odstranění hoblin, a tam, kde je to možné, výrazně snižuje výrobní náklady. Naše 3D laserové technologie představuje porušení nejnovější inovativní hranice v mechanickém zpracování trubek a profilů, pro všechna odvětví. 3D laserové technologie umožňuje jít nad rámec řezání a perforování na jakýkoliv druh komplexního zpracování - dokonce pro speciální a ad hoc projekty dle technické dokumentace našeho zákazníka.

METAL CARPENTRY AND 3D LASER TECHNOLOGY / Kovo truhlářství a 3D laserové technologie

Co nabízíme

OFF.M.A.'s qualified expertise in metal carpentry with the support of 3D laser cut has found specific application in the sector of components for the production of particularly complex metal structures, precision mechanics, carpentry destined for processing in tool machines. 3D laser processing drastically reduces the need to remove shavings and, where possible, it noticeably reduces production costs.
It can offer: Civil and industrial construction as: support structures, roofing, lofts, mezzanines, infills and coverings, stairs, hand rails, ramps, exhibition centers, malls, stadiums and sports centers, technological parks. Infrastructures as: structures for bridges, viaducts and communication routes, transport and lifting structures, structures, frames and supports for steel plants.
----------------------
OFF.MA je kvalifikovaná společnost s odbornými znalostmi v kovovém truhlářství s podporou 3D laserového řezu. Využití pro konkrétní aplikace v oblasti komponentů, pro výrobu zvláště složitých kovových konstrukcí, jemné mechaniky, tesařských prací určených ke zpracování na obráběcích strojích. 3D zpracování laserem drasticky snižuje potřebu odstranit hobliny, a tam, kde je to možné, výrazně snižuje výrobní náklady. Naše znalosti můžou být využity: Občanské a průmyslové stavby, jako jsou: podpůrné struktury střešních krytin, půdní vestavby, mezipatra, výplně a krytiny, schodiště, zábradlí, rampy, veletržní expozice, nákupní centra, stadiony a sportovních center, technologické parky. Dále pak pro infrastrukturu jako: konstrukce pro mosty, viadukty a komunikační cesty, dopravní a zdvihací stavby, konstrukce, rámy a podpěry pro ocelárny.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

OFF.M.A. is looking for new customers and metal suppliers.
-----------------------
OFF.M.A. hledá nové zákazníky a dodavatele kovového materiálu.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ivan D'Agosto


Zpět na seznam