Industrial tools lifespan extension / Zvyšování životnosti nástrojů ve strojírenském průmyslu

We specialize in surface finishing materials, very hard coatings by PVD method where we are able to produce coatings based on nitride, oxide and carbide DLC layers and metal-carbon based layers. In addition, we make adjustments to the surfaces of aluminum alloys, titanium and zinc alloys by creating a diffuse ceramic layer. We also offer surface diffusion treatment using the technology of high-temperature pulsed plasma flow.

-------------------------------------------------------------

Jsme zaměřeni na provádění povrchových úprav materiálů velmi tvrdými povlaky metodou PVD, kdy jsme schopni vytvářet povlaky na bázi nitridu oxidu karbidu vrstev DLC a vrstev na bázi kov-uhlík. Mimo to, nabízíme provedení úprav povrchů aluminiových slitin, titanových a zinkových slitin vytvořením difuzní keramické vrstvy. Dále nabízíme povrchovou difuzní úpravu s využitím technologie vysokoteplotního toku impulzní plazmy.

Industrial tools lifespan extension / Zvyšování životnosti nástrojů ve strojírenském průmyslu

Co nabízíme

Cooperation in production efficiency increase in the following areas:

• Cutting tools for hard-to-cut materials such as Inconel, Hardox, Naimonit, Titanium and their alloys
• Pressing tools, dies and parts exposed to thermal shock
• Surface treatment of welding nozzles excluding separation agents
• Injection molds
• New powerful production technology proposals

-----------
Spolupráci při zvýšení efektivity výroby v následujících oblastech:

• Řezné nástroje pro třískové obrábění těžce obrobitelných materiálů jako Inconel, Hardox, Naimonit, Titan a jeho slitiny
• Lisovací nástroje, zápusty a díly vystavených tepelným šokům
• Úprava povrchu svařovacích hubic s vyloučením separačních prostředků
• Návrhy nové výkonné technologie výroby
• Změny základního materiálu, a jeho tepelného zpracování

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Due to the limited lifespan of production tools, manufacturing and engineering companies face significant costs and production losses.
So, we are looking for progressive company that is interested to evolve in this area and to reduce its operating costs.

-----------------------

Většina výrobních a strojírenských společností se potýká se značnými náklady a se ztrátami způsobenými omezenou životností výrobních nástrojů.
Hledáme progresivní společnost, která má zájem se v této oblasti vyvynout a minimalizovat svoje operativní náklady.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Pan Jiri Zakovsky

CEO / Jednatel


Pan MBA Tomas Pithart

Poradce

Zpět na seznam