Exportní poradenství, management consulting, obchodní/technické tlumočení

Export consulting/exportní poradenství - overseas, Africa, Asia
Linguistic consulting/jazykové poradenství
Business interpreting/translations

Poradenství a konzultace při získávání strategických zahraničních zákazníků
Osobní marketing, průzkum trhu a akviziční jednání v cílových zemích
Vyjednání objednávek s platbou předem
Možnost provádění obchodní a marketingové činnosti pro tuzemské výrobce, byznys development
Společné akviziční cesty s klienty do vybraných teritorií, prezentace v cizině
Jazykové poradenství pro zahraniční obchod a marketing
Tlumočení/překlady obchodních/technických/finančních materiálů a smluv
Charakteristiky:
Důraz na mimoevropská teritoria (Afrika, Asie, Amerika)
Zkušenosti s nově se rozvíjejícími trhy
Znalost místních podnikatelských kultur a reálií, jednání v angličtině, francouzštině aj. jazycích; osobní jednání jsou nezbytná pro uzavření obchodu

Exportní poradenství, odborné obchodní tlumočení

What we offer

Specializované poradenství při exportu do zámořských teritorií, zejména do Afriky a Asie.

What we are looking for

Střední a malé firmy, které chtějí proniknout na zámořské trhy mimo EU.

Collaboration sought

  • Services

Responsible

Mr Ing. MBA Vladimír Havránek

CEO/majitel

back to list