Business development at all stages / Rozvíjíme podnikání ve všech fázích – od prvního nápadu až po rozvinuté firmy.

Startups JIC helps start and develop, the commercial sector facilitates collaboration with research teams and developed local businesses to help with innovation and applying them to global markets.
------------------------
JIC podporuje podnikání a inovace, růst firem a vznik kvalifikovaných pracovních míst v Jihomoravském kraji. Misí JICu je podporovat lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Proto rozvíjíme podnikání ve všech fázích – od prvního nápadu až po rozvinuté firmy. Začínajícím firmám JIC pomáhá při startu i v rozvoji, komerční sféře zprostředkovává spolupráci s výzkumnými týmy a místním rozvinutým firmám pomáhá s inovacemi a uplatněním na globálních trzích.

Developing entrepreneurship in all phases / Rozvíjíme podnikání ve všech fázích – od prvního nápadu až po rozvinuté firmy

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Spoluprace ve V&V
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Paní Ing. Mgr. Lucie Kanioková

Business Innovation Manager

Zpět na seznam