Personnel psychological advisory, staff selection, training / Personálně psychologické poradenství v oblasti výběru zaměstnanců, vzdělávání

Institute of Applied Psychology, s.r.o. is a professional psychological company specializing in the research and development of psychodiagnostics methods in psychology of work and organizational psychology. Our methods were tested on over 400.000 people from 38 countries. We have standards for 28 work areas and almost 400 professions.
We are more than happy to help you with high quality recruiting, analyzing current employees in order to provide them targeted growth and leadership or with education and training to achieve fully functional team. Our main tools are psychodiagnostical on-line methods, which are significant basis for understanding personality profile and potential of the individuals. We also provide applicable education in soft skills which corresponds to the personality of the individual.
---------------------
Institute of Applied Psychology, s.r.o. je profesionální psychologická společnost, která se specializuje na výzkum a vývoj psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení. Vyvíjíme metody, kterými bylo testováno přes 400 000 lidí z 38 zemí světa. Máme normy pro 28 oblastí činnosti a necelých 400 profesí. Velmi rádi Vám pomůžeme s kvalitním výběrem vhodných zaměstnanců, analýzou stávajícícho pracovního personálu pro jeho cílený rozvoj a řízení nebo s výcvikem a tréninkem zaměstnanců, aby Váš kolektiv fungoval lépe. Naším hlavním nástrojem jsou psychodiagnostické online metody, které jsou významným podkladem pro poznání osobnostního profilu a potenciálu. Rovněž jsme poskytovatelem aplikovatelného vzdělávání, zejména měkkých dovedností, které respektuje individualitu osobností.

Personality psychodiagnostics / Osobnostní psychodiagnostika

Co nabízíme

We are happy to help with a good selection of suitable employees, analyzing staff working for the targeted development and management or training, and training staff to make your team work better. Our main tool is the psycho-online methods.
-------------------------
Velmi rádi Vám pomůžeme s kvalitním výběrem vhodných zaměstnanců, analýzou stávajícícho pracovního personálu pro jeho cílený rozvoj a řízení nebo s výcvikem a tréninkem zaměstnanců, aby Váš kolektiv fungoval lépe. Naším hlavním nástrojem jsou psychodiagnostické online metody, které jsou významným podkladem pro poznání osobnostního profilu a potenciálu. Rovněž jsme poskytovatelem aplikovatelného vzdělávání, zejména měkkých dovedností, které respektuje individualitu osobností. Budu moc ráda za možnost osobního setkání, abychom vzájemně zjistili, jakým konkrétním způsobem Vám můžeme být prospěšní ve výše zmiňovaných oblastech.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for business owners who want a guarantee the right people are on the right places in their company.
-----------------------
Hledáme majitele firem, kteří chtějí mít garanci toho, že v jejich firmě jsou správní lidé na správných místech a kteří k sobě chtějí přitáhnout vhodné partnery nebo spolupracovníky. Dále hledáme lidi a firmy, kteří se chtějí smysluplným způsobem vzdělávat na základě ověřených osobnostních předpokladů. Hledáme lidi, kteří chtějí zlepšovat vlastní i firemní prosperitu skrze aplikovatelné vzdělávání respektující jejich individualitu a priority.

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Paní Bc. Zuzana Jaitnerová

Business consultant / Obchodní konzultant
Zpět na seznam