General supplies of buildings, its own development projects / Generální dodávky pozemních staveb, vlastní developerské projekty

Brno family construction company engaged in the realization of buildings.
----------------------
Brněnská rodinná stavební firma zabývající se realizacemi pozemních staveb.

Building construction / Pozemní stavitelství

Co nabízíme

General supplies of buildings, renovation and repair of buildings including historically significant and protected buildings, its own development projects.
-----------------------
Generální dodávky pozemních staveb, rekonstrukce a opravy budov včetně historicky významných a památkově chráněných objektů, vlastní developerské projekty.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for investors who are planning to carry out construction.
----------------------
Hledáme investory, jež mají v plánu realizovat stavby.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Pan Mgr. Štěpán Lachs

Sale manager / Manažer obchodu

Zpět na seznam