Manufacturer of Conveyor Chains and Sprockets / Výrobce dopravních řetězů a řetězových kol

ISO 9001 registered quality conveyor chains. We are No. 1 conveyor chain manufacturer in South Korea. Our rigorous quality control from raw materials to final products allows us to have customers in Automotive/Steel/Cement/Water Treatment/Power Plant Industries, etc.; such as Volkswagen, Hyundai, KIA, GM Korea, Siemens, Nippon Steel, Posco, US-Filter, ASO Cement, etc. Our conveyor chains are 100% customizable and 100% compatible with existing conveyor installations.
------------------------
Vyrábíme kvalitní řetězy splňující normy ISO 9001. Jsme číslo 1 mezi výrobci dopravníkových řetězů v Jižní Koreji. Naše přísná kontrola kvality od surovin až po finální výrobky nám umožňuje mít zákazníky v automobilovém průmyslu / při dopravě oceli, cementu, úpravě vody, v elektrárnách atd . Ršeferenční zákazníci: Volkswagen, Hyundai, Kia, GM Daewoo, Siemens, Nippon Steel, Posco, USA-Filter, ASO Cement, atd. Naše řetězy jsou 100% přizpůsobitelné a 100% kompatibilní s existujícími dopravníky.

Conveyor Chains for various industry areas / Dopravníkové řetězy pro různé průmyslové oblasti

Co nabízíme

For Steel Industries: - Low friction/heavy duty chains, - BDD Type direct-Transport chains, - Apron conveyor chains, - BO Type heavy roller chains, - Continuous ship-unloading conveyor chains
For Cement Industries: - BBF/BCF Flow conveyor chains, - Plant bucket conveyor chains, - BB Type high-speed bucket elevator chains
For Automotive Industries: - Production/Painting line chains, - Trolley/Slat conveyor chains
For Water Treatment Facilities and Power Plants: - BWC/BSC Type conveyor chains, - BBF Type driving chains, - BBF/BD Flow conveyor chains
Other Applications: Parking Facilities, Bottling (Top Conveyor), Butcher Facilities, Recycling System, etc.
------------------------
Dopravníkové řetězy pro různé průmyslové oblasti.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for potential customers in European countries in various industry areas such as; -Steel Industry, -Cement Industries, -Automotive Industries, -Water Treatment Facilities, -Power Plants, -Parking Facilities, -Bottling Facilities, -Butcher Facilities, -Recycling System
---------------------
Hledáme potenciální zákazníky v evropských zemích v různých průmyslových oblastech, jako jsou; - ocelářský průmysl, - cementářský průmysl, - automobilový průmysl, - vodohospodářský průmysl, - elektrárny, - parkovací zařízení, - lahvovací zařízení, - bourárny, - systémy k recyklaci odpadu

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Paní Joan Cho

International Team Chief / Vedoucí zahraničního týmu
Zpět na seznam