Subcontract of machined parts / Subdodávky obráběných dílů

We are a Czech engineering company which has been a significant supplier of precision machined parts and subassemblies of machines and industrial equipment since 1992. Important part of our production is supply the aircraft industry.
-------------------
Jsme česká strojírenská firma, která je již od roku 1992 významným dodavatelem přesně obráběných dílců a montážních podskupin strojů a průmyslových zařízení.
Významný podíl naší výroby jsou dodávky do leteckého průmyslu.

Subcontract CNC machined parts / Subdodávky CNC obráběných dílů

Co nabízíme

We produce parts by CNC machining for renowned machine finishing companies in Europe and the USA. We supply parts for aerospace industry, textiles, printing machines and machine tools, rail vehicles, diesel engines, compressors and pumps, ...
-------------------
Vyrábíme CNC obráběním dílce pro renomované finalisty strojů v Evropě a USA. Jedná se o oblasti leteckého průmyslu, textilních, tiskařských a obráběcích strojů, kolejových vozidel, dieselových motorů, kompresorů a čerpadel, …

Hledaná spolupráce

  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Pan Luděk Blažek

Sales director / Obchodní ředitel
Zpět na seznam