Reducing operating and overhead costs for companies and communities/Snižování provozních a režijních nákladů firem a obcí pomocí elektronických aukcí.

AP Centrum organizes tenders for suppliers of commodities (eg. Electricity, office supplies, packaging materials, logistics, etc.) and services (eg. Telecommunications, collection and disposal of waste, etc.). Using our service, we save costs for businesses and municipalities tens of percent. We work with medium and large companies in the industry, construction and agriculture, but also with municipalities, hospitals and subsidized organizations. During our work, we realized several hundred auctions for more than 250 companies in the total volume of 2,640,873,169 CZK.
----------------------
Společnost AP Centrum se zabývá pořádáním výběrových řízení na dodavatele komodit (např. elektrické energie, kancelářských potřeb, obalového materiálu, logistiky apod.) a služeb (např. telekomunikací, svozu a likvidace odpadů apod.).
Pomocí našich služeb šetříme náklady firem a obcí v řádech desítek procent. Spolupracujeme se středně velkými a velkými společnostmi z oblasti průmyslu, stavebnictví i zemědělství, ale také s městy a obcemi, s nemocnicemi a příspěvkovými organizacemi. Za dobu našeho působení jsme zrealizovali několik set aukcí pro více než 250 firem v celkovém objemu 2 640 873 169 Kč.

Electronic auctions / Elektronické aukce

Co nabízíme

Tenders for suppliers through electronic auction, which saves the cost of several tens of percent.
----------------
Výběrová řízení na dodavatele přes elektronické aukce, které šetří náklady o několik desítek procent. Výhody spolupráce:
- úspora financí u stávajícího dodavatele, průzkum trhu s dodavateli novými - výběrové řízení s podmínkami, které jsou výhodné pro zákazníka a přijatelné pro dodavatele - právní pomoc při uzavírání nových smluv. Nákupní aukce: Principem nákupních aukcí je snížení ceny při zachování kvality – oslovení dodavatelé se předhánějí, kdo dá nižší nabídku. Tento typ aukce je vhodný pro snížení nákladů na elektrickou energii, zemní plyn, výrobní komodity apod.
Prodejní aukce: E-aukce v prodejním režimu mají za cíl získat pro zákazníka tu nejvyšší možnou cenu. Jejich použití je tedy na místě v případě prodeje nemovitostí (budovy, pozemky), či některých typů odpadů apod.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Like to cooperate with all companies that want to reduce their costs. Our typical customer is a manufacturing company with a turnover of over 150 mil. CZK per year.
------------------
Rádi navážeme spolupráci se všemi podniky, které chtějí snížit své náklady. Naším typickým zákazníkem je výrobní podnik s obratem nad 150 mil. Kč ročně.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Sluzby

Zástupce

Pan Zbyněk Rosa

CEO / jednatel

Zpět na seznam