Precision CNC multiaxis machining, forming and assembly of components / Zpracování kovů přesným CNC víceosým obráběním, tvářením a montáž

Czech company Kornet is located on the border with Germany in Kraslice town. It is a production company, offering all services connected with supplying finished products.Our core business is production of metal products by precision CNC multiaxis machining, forming and assembly of components. This includes securing materials, blanks, semiproducts, progress tools, clamping and other components, vacuum and other special packaging, measuring protocols, Cpk, SPC and others.
-------------------------
Společnost Kornet se nachází u hranic se SRN v Kraslicích, okres Sokolov.Kornet je výrobní společnost, která svým zákazníkům poskytuje všechny další služby s touto činností spojené.Naší činností je zpracování kovů přesným víceosým CNC obráběním, tvářením a montáží komponentů. Mezi poskytované služby patří zajišťování vstupních materiálů a polotovarů, tvářecích nástrojů, upínacích a dalších přípravků, vakuové a další způsoby balení, veškeré měrové protokoly, Cpk, SPC a další.

Precision CNC multiaxis machining / Přesné víceosé CNC obrábění

Co nabízíme

Long term experience in precision multiaxis CNC machining, forming and assembly. We offer production of parts on precision CNC multiaxis machines, forming on progress tools and assembly. Our products are mainly used in the automotive industry incl. brake systems, energy sector, tractors production.
-----------------------
Dlouhodobé zkušenosti v přesném víceosém CNC obrábění, tváření včetně montáže. Nabízíme výrobu dílů na přesných CNC víceosých strojích, tvářených dílů na postupových nástrojích a montáž komponentů. Výrobky jsou používány v automobilovém průmyslu vč. brzdových systémů, energetickém sektoru, traktorech.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners interested in cooperation in production of components including assembly, in technology development, technology transfer and cooperation in development of new projects. Our products are used in automotive, energy sector, agriculture and tractors, brake systems. Our customers are companies who need metal components and assemblies.
----------------------
Hledáme partnera k výrobní spolupráci při výrobě komponentů a montáže, vývojové spolupráci a transferu technologie, spolupráci při přípravě a zavádění nových projektů. Naše produkty jsou použity v auto průmyslu, energetice, regulační technice, v zemědělské technice (traktory), brzdových systémech, bílé technice. Našim zákazníkem jsou společnosti, které potřebují kovové výrobky a smontované komponenty.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Pan Ing. Miloš Ptáček

CEO / jednatel

Zpět na seznam