The company specializing in investments in the Czech industry companies/ česká investiční společnost specializující se na investice do prům. podniků

CEDEKO CZ is Czech investment company specializing in investments in the Czech industrial companies. The main areas of our investments include machinery and paper industries and service companies in these segments. Our managers due to its expertise and many years of experience actively involved in the management of companies. Among the subsidiaries include: 1. P.Z.S. Group, s.r.o. , 2. PHM Bohemia s.r.o. , 3. POM Industry s.r.o.
---------------------
Je ryze česká investiční společnost specializující se na investice do českých průmyslových podniků. Mezi hlavní oblasti našich investic patří strojírenský a papírenský průmysl a společnosti poskytující služby v těchto segmentech. Naši manažeři se díky své odbornosti a dlouholetým zkušenostem aktivně podílejí na řízení firem ve skupině. Mezi dceřiné společnosti patří: 1. P.Z.S. Group, s.r.o. - průmyslové zásobování a nákup - společnost zabezpečuje dodávky materiálů a surovin pro průmyslové podniky, 2. PHM Bohemia s.r.o. - společnost vlastní čerpací stanice a sklady pohonných hmot a zajišťuje dodávky paliv pro firmy v oblasti přepravy, logistiky, stavebnictví a odpadového hospodářství, 3. POM Industry s.r.o. - specialista na povrchovou ochranu materiálů. Ve své činnosti zajišťuje tryskání, metalizaci, lakování a balení strojírenských výrobků.

CEDEKO CZ, a.s.

Co nabízíme

CEDEKO CZ is Czech investment company specializing in investments in the Czech industrial companies. We offer the possibility of cooperation in investment particularly for engineering and paper industry and services companies in thesesegments. Our managers due to its expertise and many years of experience actively involved in the management of companies.
---------------------
Je ryze česká investiční společnost specializující se na investice do českých průmyslových podniků. Nabízíme možnost spolupráce v oblasti investic zejména pro strojírenský a papírenský průmysl a společnosti poskytující služby v těchto segmentech. Naši manažeři se díky své odbornosti a dlouholetým zkušenostem aktivně podílejí na řízení firem.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners for our subsidiaries, namely:
1. P.Z.S Group, s.r.o., which specializes in the supply of materials and raw materials for industrial enterprises, 2. PHM Bohemia s.r.o., which ensures the supply of fuel for companies in the transportation, logistics, construction, etc., 3. POM Industry s.r.o., which specializes in surface protection materials.
------------------------
Hledáme partnery pro naše dceřiné společnosti, a to:
1. P.Z.S Group, s.r.o. , která se specializuje na dodávky materiálů a surovin pro průmyslové podniky, 2. PHM Bohemia s.r.o., která zajišťuje dodávky paliv pro firmy v oblasti přepravy, logistiky, stavebnictví apod., 3. POM Industry s.r.o., která se specializuje na povrchovou ochranu materiálů.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Tomáš Pastrňák

Manager / Manažer

Zpět na seznam