Language Services, Education, Subsidy Consulting / Jazykové služby, vzdělávání, dotační poradenství

- Translation, Interpreting, Language Courses and Czech for Foreigners, - Corporate and Individual Education, - Administrative Support and Management of Non-investment Projects.
----------------
- Překlady, tlumočení, výuka cizích jazyků a češtiny pro cizince, - firemní i individuální vzdělávání, - dotační poradenství - administrativní podpora a management neinvestičních projektů.

Překlady a tlumočení, Vzdělávání, Podpora projektů / Language Services, Education, Subsidy Consulting

Co nabízíme

Language Services – Translation, Interpreting, Language Courses and Czech for Foreigners. Education – Corporate and Individual, Development and Assessment Programmes.
Subsidy Consulting – Administrative Support and Management of Non-investment Projects. Activity Service – Corporate Activities and Events, Motivational and Adaptation Events, Teambuilding.
-----------------
Jazykové služby – překlady, tlumočení, výuka cizích jazyků a češtiny pro cizince. Vzdělávání – firemní i individuální, rozvojové a hodnotící programy. Dotační poradenství - administrativní podpora a management neinvestičních projektů. Aktivity servis – firemní akce a eventy, motivační a adaptační akce, teambuilding.

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Paní PhDr. Zita Klečková

CEO / jednatelka
Zpět na seznam