Consultancy in the field of human resources management / Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů

The company TRESCON Executive Search s r. o . offers its customers their professional services since 1978. Our mother company is a member of the CFR - Global Executive Search, a European and worldwide network of renowned partners in more than 30 countries.
Due to a long tradition of Trescon we expand our services, skills and know- how. Our work reflects years of experience and we provide always professional, effective and transparent work.
Our services: Recruitment, Executive Search, Personal, Services & Corporate Development, Personal Marketing, Assessment Centers, On-Boarding Process.
We specialize in human resource services in the Czech Republic, Austria, Slovakia and Slovenia.
Our target group are all types of companies from small businesses to multinational corporations. We gladly focus on the companies from the German-speaking background as well as the others.
-------------------
Společnost TRESCON Executive Search s. r. o. nabízí odborné znalosti, dlouholeté zkušenosti, efektivitu, transparentnost, a to již od doby svého vzniku v roce 1978.
Jsme specialisté na personalistiku v ČR, Rakousku, na Slovensku a ve Slovinsku. Naše mateřská společnost je členem CFR Global Executive Search, evropské a celovětové sítě Executive Search specialistů, která má renomované partnery ve více než 30-ti zemích po celém světě.
Jako základní služby nabízíme: Recruitment, Executive Search, Personal Services & Corporate Development, Personal Marketing, Assessment Centers, On-Boarding Process.
Naší cílovou skupinou jsou všechny typy podnikání od malých firem až po nadnárodní společnosti. Silné vazby máme zejména v německy mluvících oblastech.

Partner for Human Ressources / Partner pro Human Ressources

Co nabízíme

The main focus of activity is the search and selection of qualified personnel at all levels for Czech and foreign companies both on the Czech and Austrian markets, as well as for other European markets, according to customer needs.
We offer: RECRUTING, EXECUTIVE SEARCH, ASSESSMENT CENTRE, PERSONNEL CONSULTANCY, ANALYSIS AND PERSONNEL AUDITING, OUT-PLACEMENT, MARKETING PERSONNEL.
-------------------
Hlavním těžištěm činnosti je vyhledávání a výběr kvalifikovaných pracovníků všech úrovní pro české a zahraniční firmy, a to nejen pro český a rakouský trh.
Nabízíme Vám: RECRUITING, EXECUTIVE SEARCH, ASSESSMENT CENTRE, PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ, PERSONÁLNÍ MARKETING

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Contacts in the Czech Republic, Slovak Republic, Austria and Germany or in other European countries for long-term cooperation in the field of HR consultancy and the development of lasting business partner relationships.
-------------------
Kontakty v České republice, na Slovensku, v Rakousku a Německu, popřípadě v jiné evropské zemi k dlouhodobé spolupráci v oblasti personálního poradenství a k rozvoji trvalých partnerských obchodních vztahů.

Hledaná spolupráce

  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Paní Mgr. Jitka Jarošová

Senior HR Consultant
Zpět na seznam