Manufacture of machinery / Výroba strojů

From the beginning of 2012 the company in assets of the Swiss company Bühler - a specialist and technology partner for plant and equipment and related services for processing basic foods and manufacturing highgrade materials.
-----------------
Od počátku roku 2012 je firma v majetku švýcarské firmy Bühler, která se zabývá technologiemi a výrobou potravinářských strojů a strojů pro tlakové odlévání hliníku a zpracováním pokročilých materiálů.
  1. Profil 1
  2. Profil 2

Manufacture of industrial equipment, food and textile machinery / Výroba průmyslových zařízení, potravinářských a textilních strojů

Co nabízíme

- production of machines and industrial equipment and customer solution in the production textile machines, packaging machines and handling equipment, food, automotive, etc., - machining of parts, - production transmissions and conveyor belts, pulleys, and complete drive mechanisms, - robots, - sheet metal processing. We request manufacture of parts in the CNC machines (cubic and rotary accurate parts). We offer capacity production of certain CNC machines for the current capacity balancing. We offer our capacity for assembly.
--------------------
- výroba strojů a průmyslových zařízení a řešení v oblasti výroby textilních strojů, balicích strojů a manipulačních zařízení, potravinářského, automobilového průmyslu aj., - obrábění dílů, - výrobu převodovek a dopravníkových pásů, řemenů, řemenic a kompletních pohonných mechanizmů, - robotů, - zpracování plechů, Nabízíme výrobu na některých CNC strojích pro aktuální vytížení kapacit.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We're looking for cooperation partner for long-term mutual cooperation in production.
-------------------
Hledáme kooperačního partnera pro dlouhodobou vzájemnou spolupráci při výrobě. Poptáváme výrobu dílů na CNC strojích (kubické i rotační přesné díly).

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby

Zástupce

Pan Ing. Karel Čáp

Sales Manager / Vedoucí prodeje

Demand - Sheet metal for food industry / Poptávka - Výrobky z plechu pro potravinářský průmysl

Co nabízíme

Long-term partnerships in co-production of metal products and technical cooperation for a leading manufacturer of food processing machinery.
---------------
Dlouhodobé partnerství v kooperační výrobě plechových výrobků a technické spolupráci pro významného výrobce potravinářských strojů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for cooperation partner - manufacturer of metal products (see figure). The ideal partner has the technological equipment for processing of sheet metal strength 3-5 mm laser cutting, bending, roll bending, curling, MIG / TIG welding universal welding bench and on the turntable, stud welding and mechanical cleanup.
----------------
Hledáme kooperačního partnera - výrobce plechových výrobků (příklady viz obrázek). Ideální partner má technologické vybavení pro zpracování plechů síly 3 až 5 mm: laserové řezání, ohraňování, skružování, lemování, MIG/TIG svařování na univerzálním svařovacím stole a na otočném stole, přivařování svorníků a mechanické začišťování. Spolupráce bude spočívat v zajišťování materiálu, výrobě a dodávání kompletních dílů připravených pro finální povrchovou úpravu v malosériové až kusové výrobě. Dodávky budou realizovány na základě jednotlivých objednávek podle dlouhodobé rámcové smlouvy.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Pan Ing. Miroslav Štěpán

Marketing

Zpět na seznam