Promotion of tourism in South Moravia / Propagace cestovního ruchu na jižní Moravě

Tourist Authority can help you to arrange your trip to South Moravia and the city of Brno. Also provides organisers assistance and independent complex information (not only brochures and guides) for planning and holding congresses, conferences, business meetings and social events.
------------------
Centrála cestovního ruchu vám pomůže naplánovat výlet na Jižní Moravě a ve městě Brně. Také poskytuje organizátorům asistenci a nezavislé komplexní informace (nejen brožury a průvodce) při plánování a pořádání kongresů, konferencí, obchodních setkání a společenských akcí.

Tourism in South Moravia / Cestovní ruch na jižní Moravě

Co nabízíme

Tourist Authority - South Moravia offers assistance to local and international organizations when planning their congresses, conferences and incentive events in South Moravia and in the city of Brno.
---------------
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava nabízí pomoc českým i mezinárodním firmám a organizacím při plánování kongresových, konferenčních a incentivních akcí na jižni Moravě a v městě Brně.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Services.
---------------
Služby.

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Petr Ryšánek

Project manager / Projektový manažer
Zpět na seznam