Trade support / Podpora obchodu

The center was created under the concept of forming a complex system in the sphere of implementation of commercial relationships between companies and organizations, EU and CIS countries.
----------------
Centrum bylo vytvořeno v rámci koncepce utváření komplexního systému ve sféře realizace obchodních vztahů mezi firmami i organizacemi zemí EU a SNS.

Assistance entering the Russian market / Pomoc v proniknutí na ruský trh

Co nabízíme

Effectively forward your project to regions of the Russian Federation, organize office, perform marketing research business efficiency.
Identifying potential partners according to the HS code.
------------------
Účinně postoupíme Váš projekt do regionů Ruské federace, organizujeme zastupitelství, provedeme marketingový výzkum obchodní efektivity.
Vytipování potenciálních partnerů dle HS kódu.

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Nikolay Treshchalin

Chairman of the Board / Předseda představenstva
Zpět na seznam