Výroba a obrábanie kovových konštrukcií zo železa a z nerezu

Our company KFŠ-DELTA, Ltd. with the main office and production hall in Bardejov and upcoming manufacturing space in Vojany specializes in the machining of basic metal products, manufacture of fabricated metal products, custom-made production of larger structural units.
We also operate technology for the production of oil, carbon and gas from used tires and plastics.
At the same time, our company provides employees through a temporary employment agency for the automotive and engineering industry.
----------
Spoločnosť KFŠ-DELTA, s.r.o. so sídlom a výrobnou halou v Bardejove a pripravovanými výrobnými priestormi vo Vojanoch sa špecializuje na základné obrábanie kovových konštrukcií, výrobu kovových konštrukcií, výrobu na zákazku väčších konštrukčných celkov.
Takisto prevádzkujeme technológiu na výrobu olejov, uhlíka a plynov z použitých pneumatík a plastov.
Zároveň naša spoločnosť poskytuje zamestnancov formou agentúry dočasného zamestnávania pre automobilový a strojárenský priemysel.

KFŠ-DELTA, s.r.o.

Co nabízíme

We offer our production capacity in Bardejov and Vojany in the form of:
a supplier
joint-venture
co-investors

We also offer our know-how in thermal processing of used tires and plastics with a focus on the production of oil, gas and carbon products.
----------------
Ponúkame naše výrobné kapacity v Bardejove a vo Vojanoch formou:
dodávateľskou
joint-venture
spoluinvestorov

Takisto ponúkame naše know-how v oblasti tepelného spracovania použitých pneumatík a plastov so zameraním na výrobu olejov, uhlíkatých produktov a plynov.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for a strategic partner for the utilization of our production hall in Bardejov and for infrastructure investments prepared and owned by our industrial land and property in Vojany in eastern Slovakia, close to the Ukrainian-Hungarian-Slovak border.

We look aslo for stable and long-lasting product range for our production hall.
----------------
Hladáme strategického partnera pre využitie našej výrobnej haly v Bardejove a pre investíciu do infraštruktúrne pripravených a nami vlastnených priemyselných pozemkov a nehnuteľností vo Vojanoch na východnom Slovensku, v tesnej blízkosti ukrajinsko-maďarsko-slovenských hraníc.

Takisto hladáme stabilný a dlhotrvajúci výrobný program pre našu výrobnú halu.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Investice, financovani

Zástupce

Pan Bc. Ján Juráš

Projektový manažér

Zpět na seznam