Services in the field of ICT / Služby v oblasti ICT

The company Unicorn Systems offers its customers a competitive advantage and high added value through leading ICT solutions, products and services provided within the agreed quality, quantity, time and budget.
------------------
Posláním Unicorn Systems je přinášet našim zákazníkům konkurenční výhodu a vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím špičkových ICT řešení, produktů a služeb poskytovaných v dohodnuté kvalitě, kvantitě, termínu a rozpočtu.

Smart ICT Solutions / Chytrá ICT řešení

Co nabízíme

We provide comprehensive services and solutions including the processes of system integration, custom development, operation and support of primary and secondary information systems. We also provide a complete supply of ICT infrastructure. We deliver training and consultation, even outside the framework of information and communication technologies.
--------------------------
Poskytujeme komplexní služby a řešení zahrnující procesy systémové integrace, zakázkového vývoje, provozu a primární i sekundární podpory informačních systémů. Zajišťujeme také kompletní dodávky ICT infrastruktury. Dodáváme školení a konzultace, a to i mimo rámec informačních a komunikačních technologií.

Portfolio produktů a služeb Unicorn Systems komplexně pokrývá potřeby našich zákazníků a vytváří výrazný synergický efekt. Zákazníkům tak přináší přidanou hodnotu a umožňuje realizovat inovativní a technologicky náročná řešení podporující business procesy a podnikatelské záměry.

Při návrhu řešení Unicorn Systems svobodně a nezávisle vybírá nejvhodnější technologie na základě dlouhodobých zkušeností a spolupráce s globálními leadery v ICT technologiích: Microsoft, Oracle, HP, IBM, SAS, Symantec, Adobe a další.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for companies that are interested in streamlining its operation using modern software tools and experience of our consultants.
------------------------
Hledáme společnosti, které mají zájem zefektivnit svoje fungování pomocí moderních SW nástrojů a zkušeností našich konzultantů.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Licence
  • Sluzby

Zástupce

Pan Miroslav Hlaváč

Account Manger

Zpět na seznam