Engineering - engineering production, service, automation / STROJÁRSTVO – strojárska výroba, servis, automatizácia

HF NaJUS, is an engineering firm that focuses on the production of components, special purpose machinery, production of preparations, semi-automated production lines, construction contracts including installation, testing and recovery vehicles made.
------------------------------------------
HF NaJUS, je strojárska firma, ktorá sa zameriava na výrobu komponentov, špeciálnych jednoúčelových strojov, tvorbu prípravkov, poloautomatizovaných výrobných liniek, zákazkovej výrobe a to vrátane inštalácií, skúšok a oživenia vyrobených strojov.

Engineering production - manufacturing, machining, assembly, automation, setting up the product / Strojárska výroba – výroba, obrábanie, montáž, automatizácia, uvedenie produktu do prevádzky

Co nabízíme

HF NaJUS focuses on the production of components, special purpose machinery, production of preparations, semi-automated production lines, construction contracts including installation, testing and recovery vehicles made. The company produces a wide range of products and services that are mainly intended for export to the whole world and in all industries.

production possibilities

• Single-purpose machines
• Technological Equipment
• Welded units
• Construction
• Machining
• Installation
• Automation
• Comprehensive recovery technology and machine commissioning
• Custom production according to documentation from the customer
• Service
--------------------------------------
HF NaJUS sa zameriava na výrobu komponentov, špeciálnych jednoúčelových strojov, tvorbu prípravkov, poloautomatizovaných výrobných liniek, zákazkovej výrobe a to vrátane inštalácií, skúšok a oživenia vyrobených strojov. Spoločnosť produkuje širokú škálu produktov a služieb, ktoré sú prevažne určené na export do celého sveta a to v rôznych odvetviach priemyslu.

Výrobné možnosti

• Jednoúčelové stroje
• Technologické zariadenia
• Zvárané celky
• Konštrukcia
• Obrábanie
• Montáž
• Automatizácia
• Komplexné technologické oživenie stroja a uvedenie do prevádzky
• Zákazková výroba podľa dokumentácie od zákazníka
• Servis

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

¨Long-term business partner in the engineering industry, for the purpose of mutual cooperation, trade who is looking for a quality supplier of products, mechanical engineering, machinery complexes needed for their production.
----------------------------------
Dlhodobého obchodného partnera v oblasti strojárskeho priemyslu, za účelom vzájomnej spolupráce, obchodovania, ktorý hľadá kvalitného dodávateľa, výrobkov, stojov, strojných celkov potrebných pre svoju produkciu.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Pan Roman Baláž

Purchase manager / Manažer nákupu

Pan Ing. Daniel Prekop

Sales Manager / Obchodní manažer

Paní Nela Sýkorová

Service technician / Technický pracovník servis
Zpět na seznam