High-quality sheet metal assemblies and covers / Vysoce kvalitní plechové sestavy a krytování

Etampa-Metra was founded in May 2015 and has its headquarters in Blansko in the Czech Republic. It is a joint venture between the Swiss company etampa AG, which owns a majority stake of 60%, and well-established Czech company Metra Blansko. Like the etampa, as well as Czech partner company is active in the processing of sheet metal, produces high-quality metal casing and is a specialist in the subsequent processing and finishes. The company currently has approximately 70 employees.
--------------------------------------
Etampa-metra a.s.byla založena v květnu 2015 a má své sídlo v Blansku v České republice. Jedná se o joint venture mezi švýcarskou firmou etampa AG, která vlastní většinový podíl 60 %, a dobře zavedenou českou firmou Metra Blansko. Stejně jako etampa, tak také česká partnerská společnost je aktivní ve zpracování plechů, vyrábí vysoce kvalitní kovové skříně a je specialistou v následném zpracování a povrchových úpravách. Společnost má v současné době přibližně 70 zaměstnanců.

Engineering production / Strojírenská výroba

Co nabízíme

Services offered:
• The design and development of CAD systems
• Complete processing technology
• Small series and serial production of integrated technology
• Testing and quality control according to established standards and individual customer
• Production of sheet metal assemblies and covers at NC forming machines
• Finishes wet and powder coating
• Multi-color prints and screen printing surface tampoprint for customers
• Installation of mechanical and electromechanical assemblies
-----------------------------------
Nabídka služeb:
• Vývoj a konstrukce v CAD systémech
• Kompletní zpracování technologie výroby
• Malosériová a sériová výroba v ucelené technologii
• Testování a kontrola kvality dle zavedených norem a individuálních přání zákazníka
• Výroba plechových sestav a krytování na NC tvářecích strojích
• Povrchové úpravy mokrým i práškovým lakováním
• Vícebarevné potisky povrchu sítotiskem a tampoprintem
• Montáž mechanických a elektromechanických sestav

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Supplier of materials for our production. Customer of molded parts and high-quality sheet metal assemblies and covers.
--------------------------------
Dodavatele materiálu k zahájení naší výroby. Odběratele lisovaných dílů a vysoce kvalitních plechových sestav a krytování.

Hledaná spolupráce

  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Pan Mgr. Martin Mucha

Sales Manager / Obchodní manažer
Zpět na seznam