Weighing and force measurement / Vážení a měření síly

BLH Nobel has a product line of uniquely engineered load cells that are designed to maximize accuracy and minimize the effects of mixing, agitation and temperature changes in critical process weighing stages. Its signal conditioners and process control systems are designed to comply with stringent requirements of the chemical, steel, food and pharmaceutical industries, and offer a wide variety of communication protocols used in complex production lines.
-----------------------
BLH Nobel má produktovou řadu jedinečně upravených buněk, které jsou navrženy tak, aby maximalizovaly přesnost a minimalizovaly účinky mísení, míchání a změnám teploty v kritických procesech vážících etap. Jeho signální kondicionéry a řídicí systémy jsou navrženy tak, aby v souladu s přísnými požadavky chemického, ocelového, potravinářského a farmaceutického průmyslu, a nabízejí širokou škálu komunikačních protokolů používaných ve složitých výrobních linek.

Weighing and force measurement / Vážení a měření síly

Co nabízíme

Products and system for weighing and force measurement
Process weighing
Industrial weighing
Costumized solutions
------------------------------------
Produkty a systémy pro vážení a měření síly
Vážící procesy
Průmyslové vážení
Řešení podle požadavků zákazníka

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Distributors
OEM
Agents
System Integrators
Engineering house
-----------------------------------
Distributory
Originální výrobce zařízení
Obchodní zastoupení
Systémové integrátory
Strojírenské závody

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Pan Sales Peter Wallin

Sales Engineer/Obchodní manažer

Pan Salesman Pontus Nordell

Sales Engineer/Obchodní manažer
Zpět na seznam