Truck mounted and scissors platforms / Vozíky a nožnicové platformy.

The company specialized in manufacturing of fire fighters, truck mounted platforms, scissor platforms, trailer platforms and selfpropelled platforms since 1982.
The company has group of companies including 5 firms operarting in manufacturing, service providing and R&D activities. One of them is producing high working platforms. All of its products have obtained the legal requirement of CE certification. One of them is producing safe baskets, slewingrings, gear boxes etc. for their platforms and for other platform producers. Service company provides a 24 hour maintenance and repair service for the fleet and also deals with a certain amount of the leasing coordination.
-----------------------
Firma se specializuje na výrobu hasičů, zvedacích plošin, nůžkových plošin, tažných platforem a samohybných platforem od roku 1982.
Společnost má skupinu společností, včetně 5 firem působících v oblasti výroby, služeb, výzkumu a vývoje. Jedna z nich produkuje vysoké pracovní plošiny. Všechny výrobky získaly zákonný požadavek certifikace CE. Jedním z nich je výroba bezpečných košů, převodovek atd. Servisní společnost poskytuje 24 hodinovou údržbu a opravy.

Manufacturing of fire fighters, truck mounted platforms, scissor platforms, trailer platforms and selfpropelled platforms / Výroba hasičů, zvedacích plošin, nůžk. plošin, tažných platform a samohybných plošin

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

The company is looking for distributors and also offering to be a subcontractor on the platforms and hydraulic systems.

The company is open for joint venture activities with partners that want to invest on platforms, hydraulic systems and machinery in Turkey.
--------------------
Společnost hledá distributory a subdodavatele platforem a hydraulických systémů.

Společnost je otevřena společnému podniku s partnery, kteří chtějí investovat do platforem, hydraulických systémů a strojů v Turecku.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Investice, financovani

Zástupce

Pan Ahmet Kaleli

Owner & General Manager
Zpět na seznam