Providing services / Spolupráca so zahraničnými inštitúciami, obchodnými a priemyselnými komorami. Poskytovanie služieb

Assistance in finding business partners, organizing export-oriented activities, business missions, joint participation in exhibitions. Services for members and non-members of the Chamber as seminars, meetings of companies, issue of ATA Carnets, certification and authentication of documents.
---------------------------
Asistencia pri hľadaní obchodných partnerov, organizovanie proexportných aktivít, podnikateľské misie, spoločné účasti na výstavách. Služby pre členov i nečlenov komory ako organizovanie seminárov, stretnutí firiem, vystavovanie ATA karnetov, certifikátov a overovanie dokumentov.

Business Services / Obchodné služby

Co nabízíme

Assistance in finding business partners, organizing export-oriented activities
----------------------
Asistencia pri hľadaní obchodných partnerov, organizovanie proexportných aktivit.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Buying and cooperation in the implementation of project tasks.
---------------------
Dopyty, spolupráca pri realizovaní projektových úloh.

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Ján Václav

CEO / riaditeľ
Zpět na seznam