Production on CNC lathe and CNC machining centers / Výroba na CNC Sústruhoch a CNC Obrábacích centrách

The company is engaged in custom production of precision machine parts CNC machining on modern CNC lathes and milling centers. Main applications produced parts are production of components for hydraulics, food and energy industries.
-------------------------
Spoločnosť sa zaoberá zákazkovou výrobou presných strojárskych súčiastok CNC opracovaním na moderných CNC sústruhoch a frézovacích centrách. Hlavné oblasti použitia vyrábaných dielcov sú výroba komponentov pre hydrauliku, potravinársky a energetický priemysel.

CNC turning and milling / CNC sústruženie a frézovanie

Co nabízíme

We offer many years of experience in the cooperative production of precise machined parts made by CNC turning to one and the twin CNC lathes and milling on 3, 4 and 5 axis CNC milling centers .. The materials - alloy and non-alloy steel, nonferrous metal alloys. We prototype and unit production, especially for medium and large series.
--------------------------
Ponúkame dlhoročné skúsenosti v kooperačnej výrobe presných strojárskych dielcov vyrobených CNC sústružením na 1 a dvojvretenových CNC sústruhoch a frézovaním na 3, 4 a 5 osých CNC frézovacích centrách.. Používané materiály – legované a nelegované ocele, zliatiny farebných kovov. Ponúkame prototypovú a kusovú výrobu a hlavne stredné a veľké série.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for long-term strategic partner, who will use the new machine has the capacity and interest to work with a flexible and dynamically developing company.
---------------------
Hľadáme dlhodobého strategického partnera, ktorý využije nové strojné kaapcity a má záujem spolupracovať s flexibilnou a dynamicky sa rozvíjajúcou firmou.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Zuzana Janečková

Vedúca obchodného úseku
Zpět na seznam