Stamping and metal forming / Lisování a tváření kovů

- Precision molding and cold metal stamping with the possibility of transfer molding (deep strokes, precise cutting, extrusion, joint locks, etc.).
- Technologically demanding products and assemblies
- Forming and metal stamping incl. surface finishes like. galvanic and hot-dip galvanizing, komaxitování, painting, anodizing, pickling etc. and incl. the possibility of machining, welding, pointing, finishing and assembly of metal, plastic, rubber and other parts into assembly units and sub-groups
- Metal working, metal working
- Single-purpose machines
- Services of 3D measuring center

------------------------------------------

- Přesné tváření a lisování kovů za studena s možností transferového lisování (hluboké tahy, přesný střih, extruze, klinčování aj.) - technologicky náročné výrobky a sestavy
- Tváření a lisování kovů vč. povrchových úprav jako např. galvanické a žárové zinkování, komaxitování, lakování, eloxování, moření apod. a vč. možnosti opracování, svařování, bodování, finálních úprav a kompletace kovových, plastových, gumových a jiných dílů do montážních celků a podskupin
- kovozpracování, kovoobrábění
- jednoúčelové stroje
- služby 3D měřícího centra

Precision stamping and metal forming inc. surface finishing, treatment, welding and assembly kits; Metal working and machining / Přesné lisování a tváření kovů vč. povrchových úprav, opracování, svařování a montáže sestav; kovozpracování a kovoobrábění

Co nabízíme

Custom stamping and (progressive and transfer) metal forming inc. surface treatment and assembly configurations according drawing documentation and specific requirements, - precise and technologically demanding parts and assemblies (deep strokes, precise cut etc.).
Metal working (bending, curving, burning material, welding, pointing etc.); machining (CNC machining). Production of tools. Production of special machines. Services of 3D measuring center.
------------------------
Zakázkové lisování a tváření kovů - postupové i transferové vč. povrchových úprav a montáže sestav dle výkresové dokumentace a specifických požadavků - přesné a technologicky náročné díly a sestavy (hluboké tahy, přesný střih aj.). Kovozpracování (ohraňování, ohýbání, pálení materiálu, svařování, bodování aj.); kovoobrábění (CNC obrábění). Výroba nástrojů. Výroba jednoúčelových strojů. Služby 3D měřícího centra.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for business partners for implementation (delivery) of our products and services in the automotive industry, precision and general engineering, construction, electrical industry, furniture, hydraulics and pneumatics, office equipment, metal goods, white goods, health care, cosmetics and others.
We are looking for partner: manufacturing, trading companies, buyers.
----------------------
Hledáme obchodní partnery pro uplatnění (dodávku) našich výrobků a služeb z oblasti automobilového průmyslu, přesného a všeobecného strojírenství, stavebnictví, elektrotechnického průmyslu, nábytkářství, hydrauliky a pneumatiky, kancelářské techniky, kovové galanterie, bílé techniky, zdravotnictví, kosmetiky aj.
Hledáme partnera: výrobní, obchodní firmy, nákupčí.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Martin Bažanovský

Head of Sales / Vedoucí prodeje
Zpět na seznam