Financial management and project financing / Finanční řízení podniku a financování projektů

I deal with financial management and corporate financing activities.
Specifically, the preparation and financing business, especially innovative projects, management analysis, preparation and review of financial plans and budgets, implementation of reporting and controlling. Furthermore, the financing of investment and trade and financing of working capital, particularly receivables management.
-----------------
Věnuji se finančnímu řízení podniku a financování projektů.
Konkrétně pak přípravě a financování podnikatelských záměrů, zejména inovačních, analýzám hospodaření, přípravě a kontrole finančních plánů a rozpočtů a zavádění reportingu a controllingu. Dále pak financování investic a obchodu včetně financování pracovního kapitálu se zaměřením na řízení pohledávek.

Consultant services / Konzultace a poradenství

Co nabízíme

Designing cash flow of planned projects with the evaluation of economic efficiency and preparation their financing, including the involvement of public support.
Financial and cost analysis in order to find a way to strengthen the stability and growth of the company. Preparation and compilation of financial plans and budgets, and subsequent control of their fulfillment.
----------------
Projektování cash flow plánovaných projektů s vyhodnocením ekonomické efektivnosti a příprava jejich financování včetně zapojení vhodné formy veřejné podpory.
Finanční a nákladové analýzy hospodaření s cílem najít cestu k posílení stability a růstu podniku. Příprava a sestavení finančních plánů a rozpočtů a s následnou kontrolou jejich naplňování.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

I offer knowledge, experience, empathy for the needs and loyalty to the interests of the client. Looking business partners that be helpful, either directly or indirectly them to their customers during the preparation of financing planned trades.
----------------
Nabízím znalosti, zkušenosti, schopnost empatie k potřebám a loajalitu k zájmům klienta. Hledám obchodní partnery, kterým budu užitečný buď přímo jim anebo zprostředkovaně jejich zákazníkům v průběhu příprav financování chystaných obchodů.

Hledaná spolupráce

  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Jaromír Dvořák

owner / majitel

Zpět na seznam