Engineering company / Projekční společnost

Eng.Co.Cz Ltd. It is a Czech engineering company, which is engaged in project management and design of pipelines oil and gas, steel concrete constructions, technological systems, building and industrial design, verification and control of building materials, energy audits, water management, job site safety and fire prevention measures. The company focuses on industrial plants and businesses worldwide.
-------------------------
Eng.Co.Cz s.r.o. je česká projekční společnost, která se zabývá projekt managementem ropy a plynu, železobetonovými konstrukcemi, technologickými systémy, stavebním a průmyslovým designem, ověřováním a kontrolou stavebních materiálů, energetickým ověřováním, vodohospodářstvím, bezpečností práce na staveništi a protipožárními opatřeními. Firma se zaměřuje na průmyslové závody a podniky po celém světě.

Engineering activity / Inženýrská činnost

Co nabízíme

Engineering services in the areas of:
Oil and gas industry
Construction industry
Mechanical engineering
Fire prevention and safety in the workplace
More here: http://www.engcocz.cz/
--------------------------
Inženýrská činnost v oblastech:
Ropný a plynárenský průmysl
Stavebnictví
Strojní inženýrství
Protipožární prevence a bezpečnost na pracovišti
Více zde: http://www.engcocz.cz/

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Licence

Zástupce

Pan Dott. Ing Michele Villani

CEO /Jednatel
Zpět na seznam