Solutions for welding maschines design / Řešení pro svařovací stroje

conntronic offer solutions for the construction of welding systems and for welding processes and production facilities to make your products and production sequences more competitive. Our main products are solutions for CD (capacitor discharge) welding machines, middle frequens and laser welding machines.

The CD technology (capacitor discharge) is one of Conntronic's core competencies. In addition, our customer-oriented plant engineering also includes other welding processes such as MF and gas-shielded arc welding as well as laser welding and cutting.

Our customers in the automotive, white goods, heating and sanitation sectors and in the field of containers make use of the many years of experience and the ability to provide solutions of conntronic engineers.
----------------------
conntronic nabízí řešení pro stavbu svařovacích systémů a pro svařování procesy a výrobní zařízení, aby byly Vaše výrobky a výrobní sekvence více konkurenceschopné.

Solutions for welding maschines design / Řešení pro svařovací stroje

Co nabízíme

Machine and plant concepts for demanding tasks
conntronic is process- and solution-oriented. The staff at conntronic are enthusiastic technicians who develop efficient and cost-effective welding systems.
conntronic core competencies
- CD machines and units
- Special systems based on resistance welding technology
- Robotic laser welding units
- Laser cutting systems
- specialized setup equipment construction
- Special units based on arc welding
- Development of components with our customers in our own welding laboratory
-----------------------
conntronic klíčové kompetence:
- CD stroje a zařízení
- Speciální systémy založené na technologii odporového svařování
- Robotické laserové svařování agregáty
- Laserová řezací zařízení
- Specializovaná nastavení stavebních zařízení
- Speciální jednotky založené na obloukovém svařování
- Vývoj komponent s našimi zákazníky v naší laboratoři

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Pan Siegfried Wonka

Sales Manager

Zpět na seznam