Grant Consultancy / Dotační poradenství

For over 30 years we offer complex services in the area of Grant Consultancy. We will find proper funding opportunities for your project. We will take care of completion of the grant application, including technical documentation, cost estimate and business plan. We secure accurate project management, project audit as well as tender management. Our success rate in obtaining funds is 83%. In 2007-2013 we acquired more than 1,5 billion € from EU grants for our clients‘ projects.
---------------------------
Již více než 30 let nabízíme kompletní služby v oblasti dotačního poradenství. Vyhledáme vhodné dotační možnosti pro Váš projekt. Postaráme se o zhotovení projektové žádosti, která zahrnuje přípravu technické dokumentace, rozpočtů a podnikatelského záměru. Zajistíme pečlivý projektový management, audit projektu i organizaci výběrového řízení. Naše úspěšnost při získávání dotací je 83%. V letech 2007 – 2013 jsme pro naše klienty získali 1,5 miliard €.

GRANT CONSULTANCY / Grantové poradenství

Co nabízíme

Search for grants and incentives, preparation of high quality applications, consultancy during the project realization, project management, tenders management.
------------------------
Průzkum dotačních možností, příprava kvalitních žádostí o dotaci, poradenství při realizaci projektu, projektový management, organizace výběrových řízení.

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Paní Ing Vendula Martínková

Consultant / Konzultant

Zpět na seznam