The development of mobile solutions for event and workforce management / Vyvoj mobilních řešení pro event a workforce management

Mobidi - mobile solutions for field staff/fieldwork.
---------------------
Mobidi - mobilní řešení pro pracovníky v terénu.

Mobidi

What we offer

Mobile solutions for field workers.
Our application controls:
working unit,
human capital, skills,
warehouse management,
work Schedule,
resource utilization,
performance processes.
--------------------
Mobilní řešení pro pracovníky v terénu

Máte servisní personál, prodejce, skladníky, messengery a jiné lidi v terénu. Potřebujete zadávat pracovní příkazy na dálku, řešit operativu a plánování tak, aby Vaši lidé byli včas informováni kdekoli v terénu a na svém tabletu měli k dipozici aktuální zásobník práce se všemi náležitostmi: formuláře, knowledge base, checklisty, biometrický snímač podpisu pro zákazníka k vybavení všech smluv a potvrzení. Chcete, aby vše bylo v reálném čase synchronizováno rychlou datovou cestou na dohledový server, případně na pracovníkův tablet. Potřebujete nativní on- a offlinovou mobilní aplikaci a jedno dohledové centrum, které nahradí operativu po emailu, v excelových tabulkách a telefonním spojení.

Naše aplikace řídí:

pracovní jednotky
lidský kapitál, schopnosti
skladové hospodářství
harmonogram prací
využití zdrojů
výkon procesů

Collaboration sought

  • Subcontracting
  • Technical co-operation
  • Services

Responsible

Mr RNDr. Jaroslav Škrabálek

CEO /Jednatel

back to list