International business development / Rozvoj mezinárodního podnikání

Market Connect is a dynamic consulting and business intermediation company helping enterprises to expand in the global market. We concentrate on industrial products and services and environmental technologies. Besides companies we also collaborate with organizations (associations, clusters, governmental agencies etc.) in different countries.
Our network of branches and experts covers Europe, Asia and America with 13 regional offices: • Luxembourg (HQ & Western Europe), • Copenhagen (Northern Europe), • Madrid (Southern Europe), • Prague & Belgrade (Central & Eastern Europe), • Moscow & Almaty (Commonwealth of Independent States), • Shanghai (East Asia), • Ho Chi Minh City (Southeast Asia), • Bangalore (South Asia), • Dubai (Middle East), • Mexico (North America), • São Paulo (South America).
---------------------
Market Connect je dynamická poradenská a zprostředkovatelská obchodní společnost, která pomáhá podnikům expandovat na globálním trhu. Zaměřujeme se na průmyslové výrobky a služby a environmentální technologie.

International Business Development / Rozvoj mezinárodního podnikání

Co nabízíme

Market Connect provides assistance in following areas:
• International business, sourcing and cooperation development, • Search of new business and partners abroad, • Strategic market research, • Selection of priority markets, • Presentations of companies at industry events (trade fairs, matchmaking, seminars), • Export audit, • Systematization and optimization of international business including implementation of Market Intelligence systém.
----------------------
Market Connect poskytuje pomoc v následujících oblastech:
• Mezinárodní obchod, spolupráce, • Vyhledávání nových obchodních a zahraničních partnerů, • Strategický průzkum trhu, • Výběr prioritních trhů, • Prezentace firem na odborných akcí (veletrhy, semináře), • Export audit, • Systematizace a optimalizace mezinárodního obchodu, včetně implementace Market Intelligence systému

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Companies that want to develop their business internationally or that are looking for international suppliers.
Organizations (associations, clusters, governmental agencies etc.).
-------------------------
Společnosti, které mají zájem rozvíjet své podnikání v mezinárodním měřítku, nebo které hledají zahraniční dodavatele. Organizace (sdružení, klastry, vládní agentury atd.)

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Pan Michal Neumann

CEO

Zpět na seznam