Cooling Technologies / Chladicí technologie

Our company has started its activities in industrial refrigeration industry. Our products provide optimal cooling power , low noise levels, low operating costs comprise our manufacturing and technological criteria as Cooling Energy .
--------------------------
Naše firma zahájila svou činnost v chladírenském průmyslu. Naše produkty poskytují optimální výkon chlazení, nízké hladiny hluku, nízké provozní náklady zahrnují naše výrobní a technologické kritéria.

Cooling Technologies / Chladící technologie

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are offering our service as a subcontactor.
-------------------
Nabízíme naše služby jako subdodavatel.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Investice, financovani

Zástupce

Pan Yakup Aynacı

General Manager
Zpět na seznam