Governmental agency for supporting international trade / Státní agentura na podporu obchodu

CzechTrade is an agency to support exports, which is subordinate to the Ministry of Industry and Trade. The Agency's aim is to facilitate your decision making on the selection of appropriate territories, shorten the time of entry into the market and promote activities aimed at further development of the company abroad.
-----------------------
CzechTrade je agenturou na podporu exportu podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu. Cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí.

Assistance services / Asistenční služby

Co nabízíme

We offer to Czech companies assistance services in Russia.
----------------------
Českým společnostem nabízíme asistenční služby v Rusku.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Czech companies interested in the Russian market.
---------------------
České společnosti se zájmem o ruský trh.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Sluzby

Zástupce

Pan Petr Slowik

Vedoucí zastoupení CzechTrade Head of Representation in Yekaterinburg / CzechTrade v Jekatěrinburgu

Zpět na seznam