Export, import, complete services of foreign trade / Export, import, kompletné služby zahraničného obchodu

Poskytujeme komplexné služby zahraničného obchodu. Nájdeme Vám v zahraničí obchodného partnera alebo odberateľa. V priebehu 20 rokov činnosti sme kontaktovali viac ako 20.000 firiem. Z našich skúseností vyplýva, že pre klientov dokážeme zabezpečiť zákazníkov do 2 alebo 3 mesiacov. www.creative-expert.com
-------------------------
We provide comprehensive services for foreign trade. We can find a business partner or purchasers for you in abroad.
Our targeted approach will find you potential customers, independent of region and industry. Our reference list includes a number of countries and industries: Russia, Germany, Hungary, Ukraine, Austria, Czech Republic, Slovakia, Serbia, Croatia, Slovenia, Kazakhstan, Romania, France, Italy, Greece, Columbia – these are the regions where we have already had success in mediating products to local customers. We have successfully found partners mostly in the food industry, engineering, furniture industry, light industry, the IT sector and pharmaceutical industry and other. Creative Expert company does not promise wonders but effective and organized business development. During 20 years of activity we have contacted over 20,000 companies. In a large number of cases we found prospecting customers within 2 or 3 months for our clients. More information you can find at www.creative-expert.com.

Creative Expert CS s.r.o.

Co nabízíme

We provide comprehensive services for foreign trade. We can find a business partner or purchasers for you in abroad.
This activity is provided through our own representations in 15 countries where we have local employees. We have successfully found partners mostly in food industry, engineering, furniture industry, light industry, IT sector, pharmaceutical industry and other.
---------------------
Poskytujeme komplexné služby v oblasti zahraničného obchodu. Môžeme pre vás nájsť obchodného partnera alebo odberateľa v zahraničí. Naša činnosť je poskytovaná prostredníctvom vlastných zastúpení v 15 krajinách, kde máme miestnych zamestnancov. Úspešne sme našli partnerov, predovšetkým pre klientov v potravinárskom priemysle, strojárstve, nábytkárskom priemysle, ľahkom priemysle, IT sektore, farmaceutickom priemysle aj v ďalších odvetviach.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Companies can only be successful in the long term if they consciously prepare to expand, continuously increase their income and if they are ready to make the most of export markets. Creative Expert has been assisting companies to achieve this for as long as 20 years. Company Creative Expert, as a foreign market expert, help to find customers and professional partners mostly for producers. If you are a prosperous company and besides the domestic market your products can also be successful in abroad, Creative Expert is your partner.
----------------------
Spoločnosti môžu byť úspešné v dlhodobom horizonte iba v prípade, že sa vedome pripravujú na rozšírenie, neustále zvyšujú svoje príjmy, a sú pripravené, aby čo najviac vyťažili z exportných trhov. Creative Expert pomáha spoločnostiam dosiahnuť tento cieľ už 20 rokov. Spoločnosť Creative Expert, ako expert zahraničného trhu, pomáha nájsť zákazníkov a profesionálnych partnerov najmä pre výrobné spoločnosti.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Robert Sedlák

Head Executive / Konateľ
Zpět na seznam