Manufacturing information system IMPROVE iT! / Výrobní informační systém IMPROVE iT! (MES/MOM) pro zvyšování efektivity výroby.

SCADA Service Ltd. has been operating for 14 years on the market software systems for monitoring, control, monitoring and data integration in manufacturing and distribution companies.
MES / MOM production information system IMPROVE iT! innovatively respond to the challenges of Industry 4.0. On-line communication with the production process allows for more efficient use of resources in production and so demonstrably improves competitiveness.
-----------------------
SCADA servis s.r.o. působí již 14 let na trhu software systémů pro monitorování, řízení, sledování a integraci dat ve výrobních a distribučních společnostech.
MES/MOM výrobní informační systém IMPROVE iT! inovativně reaguje na výzvy Průmyslu 4.0. On-line komunikace s výrobním procesem umožňuje efektivnější využití všech zdrojů ve výrobě a prokazatelně tak zlepšuje konkurenceschopnost.

IMPROVE iT! - Production information system / IMPROVE iT! – výrobní informační systém

Co nabízíme

MES / MOM Production information system IMPROVE iT! innovatively respond to the challenges of Industry 4.0. On-line communication with the production process allows more efficient use of resources in production and so demonstrably improves competitiveness.
---------------------
MES/MOM výrobní informační systém IMPROVE iT! inovativně reaguje na výzvy Průmyslu 4.0. On-line komunikace s výrobním procesem umožňuje efektivnější využití všech zdrojů ve výrobě a prokazatelně tak zlepšuje konkurenceschopnost.
Propojením existujících informačních systémů současně s informacemi z výroby v reálném čase získáte komplexní přehled a souhrnné vyhodnocení kritických ukazatelů výroby. Poskytujeme možnost přesné kontroly dodržování výrobního postupu, správu receptur, tracking, tracing. Náš systém zajišťuje kontrolu šaržované výroby, genealogii výrobku a návazně usnadňuje zákaznický audit. IMPRVE iT! je cesta k štíhlé výrobě a poskytuje možnost využít při řízení továrny řadu dalších inovativních postupů. IMPRVE iT! je inteligentní řešení pro integrovaný průmysl.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for companies that operate on a process of continuous improvement of production.
We offer a support system for operational control. We combine existing technology of automated and manual production, CNC and other machines. We integrate data from ERP systems with production and offer new insight into the production data with managerial tact in real time.
-------------------------
Hledáme firmy, které pracují na procesu trvalého zlepšování výroby.
Nabízíme systém pro podporu operativního řízení výroby. Propojujeme stávající technologie automatizované i manuální výroby, CNC a další stroje. Integrujeme data z ERP systémů s výrobou a nabízíme nový pohled na data o výrobě s manažerským taktem v reálném čase.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Roman Krusberský

jednatel
Zpět na seznam