Manufacturer of Collimator/Camera/Vari-focal/LED Lens, Fiber Optics), Lens, LED Lighting / Výrobce kolimátorů, kamer, čoček, LED osvětlení, optiky

Manufacturer of Collimator/Camera/Vari-focal/LED Lens, Fiber Optics (Aspheric Lens), Lens for Automotive, LED Lighting.
Our lens and LED lighting derived from our R&D center provides ISO 9001, 6 SIGMA, ISO 14000 registered quality. Our rigorous quality control allows us to have customers such as Samsung Electronics, Lexmark Inc., Xerox, LG, Thinkware, etc.
- We provide: 1. Optimized Design, 2. Precision Machining of Aspheric Lenses by using nano-level technology (Aspheric Accuracy: min. P-V: 0.05 µm), 3. Glass mold press technology (Molding of Micro Lens: min. ∅0.65 mm), 4. Multi-layers of broadband wavelength use of high refractive thin film (Transmittance: >99.5 [T] %).
----------------------
Výrobce kolimátorů /kamer/Vari-fokální / LED čoček, vláknové optiky (Asférický objektiv), objektivů pro automobilový průmysl, LED osvětlení.
Náš objektiv a LED osvětlení jsou z našich R & D centrech, poskytujeme ISO 9001, 6 Sigma, ISO 14000 registrované kvality. Našemi zákazníky jsou Samsung Electronics, Inc. Lexmark, Xerox, LG, Thinkware, atd.
- Zajišťujeme: 1. Optimalizovaný design, 2. přesné obrábění asférických čoček pomocí nano technologie (Aspheric Přesnost:. Min PV: 0,05 um), 3. sklo forma technologie tisku (výlisek Micro Lens:. Min ∅0.65 mm), 4. více vrstev širokopásmového vlnového používání vysokého lomu tenké vrstvy (transmitance:> 99,5 [T]%).

Collimator/Camera/Vari-focal/LED Lens, Fiber Optics (Aspheric Lens), Lens for Automotive, LED Lighting / Vláknová optika (Asférický objektiv), objektivy pro automobilový průmysl, LED osvětlení

What we offer

1. Aspheric lens for Beam Projector/Laser Printer/Digital Camera/Laser Coupler/IR Lens, 2. LED Illumination such as LED Lighting Panel, Lighting unit for buildings or factories, 3. Wide View lens for Automotive/Security Cameras/Endoscope

In Details: 1. Collimator Lens: Collimating LD or LED Beam, 2. Camera Lens: (EFL: 2.8~11mm±5%, FBL: 4.4mm, F/No: F1.4 - 360, BFL: 6.02mm, TTL: 50.04mm), 3. Fiber Optics: Focusing Aspheric Lens, Collimator Aspheric Lens, Square Aspheric Lens), 4. Lens for Automotive: Fish-eye Lens, Black-box Camera Lens (Front View & Rear View), 5. Vari-focal Lens: Day & night vision with IR cut filter (aspherical lens inside), 6. LED Lens: Injection Molding Micro Patterned LGP: Eco-friendly, slim, high efficiency, lightweight, 7. LED Lighting: LED Flat lighting / LED downlighting / LED Tube lighting / LED Linear lighting, 8. Under development: Glass molding for IR material such as chalcogenide.
-------------------
1. Asférické objektivy pro Beam projektor / laserové tiskárny / digitální fotoaparáty / IR Lens,
2. LED osvětlení
3. Široký objektiv pro automobilový prům. / bezpečnostní kamery / endoskop

What we are looking for

New customers in European countries throughout the various industry sectors such as; Automotive industries, Factory Automation industries, Medical Equipment industries, Electronics industries, etc.
-----------------------
Hledáme nové zákazníky v evropských zemích v rámci různých průmyslových odvětvích, jako jsou; Automobilový průmysl, automatizacel, zdravotnický průmysl, elektronický průmysl, atd.

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement

Responsible

Mr Junhyuk Ryu

Section Chief

back to list