Legal and tax advice / Právní a daňové poradenství

Rödl & Partner is an international consulting firm providing legal, tax, audit and business consulting.
We have only one goal - to help our clients around the world in the development of their business activities.
Our philosophy is based on teamwork, quality of service and individual approach not only to clients, but also to employees.
------------------------
Rödl & Partner je mezinárodní poradenská kancelář poskytující právní, daňové, auditorské a podnikové poradenství.
Máme jediný cíl – pomáhat našim klientům po celém světě v rozvoji jejich podnikatelských aktivit.
Naše filozofie je založená na týmové práci, kvalitě poskytovaných služeb a individuálním přístupu nejen ke klientům, ale i k zaměstnancům.

Complex legal, tax and audit advice / Komplexní právní, daňové a auditorské poradenství

Co nabízíme

We are providing services in audit, tax, legal, business consulting and outsourcing services to clients operating at the international level.
-----------------------
Klientům působícím na mezinárodní úrovni poskytujeme služby v oblasti auditu, daňového, právního, podnikového poradenství a outsourcingu. Většinu našich zákazníků představují středně velké rodinné podniky se sídlem a pobočkami v zahraničí. Právě těmto společnostem je určena poradenská činnost v oblasti právní, daňové a administrativní. Podílíme se nejen na podpoře zahraničních dceřiných společností, ale i na realizaci mezinárodních projektů a zahraniční investiční politice. Je logické, že našim klientům při zahraničních investičních projektech chceme nabídnout komplexní odborné poradenství v jejich mateřském jazyce.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We offer to our clients a personal, professional service, and we do not avoid cooperation with their advisers. In addition, each client turns to a single partner, who coordinates the entire spectrum of consulting services that our firm provides.
-----------------------
Podnikatelskou filozofií se odlišujeme od ostatních poradenských kanceláří. Naše strategie vychází z vyváženého využívání odborných znalostí, které propojujeme spoluprací v interdisciplinárních týmech. Obrátí-li se na nás klient, nejprve pozorně nasloucháme, abychom mohli vytvořit tým, který zabezpečí relevantní oblasti poradenské činnosti a nabídne optimální řešení.

Chápeme nejen mentalitu podnikatelů, ať už se jedná o fyzické osoby, rodinné firmy nebo mezinárodní koncerny, ale i jejich individuální potřeby a požadavky. Klientům proto nabízíme osobní, kompetentní služby a nevyhýbáme se ani spolupráci s jejich poradci. Každý klient se navíc obrací na jediného partnera, který koordinuje celé spektrum poradenských služeb, jež naše kancelář poskytuje.

Hledaná spolupráce

  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Milan Mareš

Associate Partner

Zpět na seznam