Mechanical operations in the field of aluminium profiles / Mechanické funkce v oblasti hliníkových profilů

The company is running mechanical operations in the field of aluminium profiles. It offers horizontal and vertical computer numerical control (CNC) aluminium machining.
The company is offering standard sizes and tolerances in accordance with the demand of customers, especially on industrial, product forming processes performing (CNC environment) offers semi-finished products.
-----------------------
Společnostse zabývá mechanickými operacemi v oblasti hliníkových profilů. Nabízí horizontální a vertikální CNC obrábění hliníku.
Společnost nabízí standardní velikosti a tolerance v souladu s poptávkou zákazníků, polotovary vyrobené průmyslovými a tvářecími procesy (CNC).

Mechanical operations in the field of aluminium profiles / Mechanické operace v oblasti hliníkových profilů

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

The company is looking for long term cooperation with partners that are active in the field of aluminium. The company is offering its free capacity and offering to be a business partner of aluminium users. Besides, the company is offering commercial agency agreement on mechanical operations in the field of aluminium profiles.
--------------------------
Společnost hledá partnery pro dlouhodobou spolupráci, kteří jsou aktivní v oblasti hliníku. Společnost nabízí svoji volnou kapacitu a obchodní partnerství uživatelům hliníku. Kromě toho společnost nabízí komerční dohodu v oblasti zpracování hliníkových profilů.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Paní Filiz Akkaş

Owner & General Manager / Majitelka a generální ředitelka

Zpět na seznam