Active support / Aktivní podpora rozvoje nových odběratelů a podpora při akviziční činnosti pro české podnikatelské subjekty v Brazílii

CzechTrade is a state agency for promotion of the export efforts of the Czech companies abroad. The Agency's aim is to facilitate companies to decide on the selection of suitable territories, shorten the time of entry to the market and to promote activities aimed at further development of the company abroad.
------------------------
CzechTrade je agenturou na podporu exportu podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu. Cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí.

CzechTrade Brazil / CzechTrade Brazílie

Co nabízíme

We offer services for both - Czech companies willing to enter foreign market (market research, finding business partners - customers, distributors etc.) and also for the foreign companies seeking suppliers in the Czech Republic.
-----------------------
Nabízíme služby jak pro české tak zahraniční firmy – pro české firmy, které chtějí vstoupit na zahraniční trh (průzkum trhu, vyhledávání obchodních partnerů - zákazníků, distributorů atd.) a také pro zahraniční společnosti, které hledají dodavatele v České republice.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We offer to all Czech enterprises effective assistance in entering the Brazilian market.
---------------------
Nabízíme všem českým podnikatelským subjektům efektivní pomoc při vstupu na brazilské trhy.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Investice, financovani

Zástupce

Pan Marek Zmrzlik

Branch director / Ředitel kanceláře
Zpět na seznam