Producing of servo drives, industrial electronics and automatics / Výroba servopohonů, průmyslové elektroniky a automatiky

Development and production of power electronics, automation systems and delivery items of industrial automation systems.
We offer DC servo drives series XDC by own production, control units for thyristor rectifiers and etc.
The "Diada Group" company develops and produces industrial electronic equipment under the order.
We guarantee good quality equipment and modernization of production with minimal costs.
-----------------------
Vývoj a výroba výkonové elektroniky, automatizačních systémů a dodávky předmětů průmyslových automatizačních systémů.
Nabízíme DC servopohony řady XDC s vlastní produkcí, řídící jednotky pro tyristorové usměrňovače a atd.
Vyvíjíme a vyrábíme průmyslové elektronická zařízení na zakázku.
Zaručujeme kvalitní vybavení a modernizaci výroby s minimálními náklady.

Servo drives / Servopohony

Co nabízíme

Our company offers the production of servo driver series XDC. Development of electrical engineering and automation systems of technological processes. Delivery of equipment of industrial automation systems.
------------------------
Naše firma nabízí výrobu servo pohonů řady XDC. Dále vývoj elektrických inženýrských a automatizačních systémů technologických procesů, dodávku zařízení průmyslových automatizačních systémů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

DC motors.
-------------------------
Stejnosměrné motory.

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Pan Andrey Bruyaka

Sales Director / Obchodní ředitel
Zpět na seznam