Support for Czech exporters entering the foreign market / Podpora českým exportérům vstupujícím na zahraniční trh

CzechTrade is a state agency for promotion of the export efforts of the Czech companies abroad. The Agency's aim is to facilitate companies to decide on the selection of suitable territories, shorten the time of entry to the market and to promote activities aimed at further development of the company abroad.
-------------------------
CzechTrade je agenturou na podporu exportu podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu. Cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí.

CzechTrade foreign offices in Bangkok / Nabídka služeb Zahraniční kanceláře CzechTrade v Bangkoku

Co nabízíme

Services related to the entry into the Thai market:
• Analysis of the market and its dynamics, • A draft strategy for entering the Thai market, • Finding local partners
• Monitoring and evaluation of importers, local distributors and other business partners activities, • Identifying investment opportunities and comprehensive advice on the implementation of investments in Thailand, • organization of trade missions and "match-making" meetings with Thai partners, • assistance in organizing participation in trade fairs, exhibitions and other events aimed at presentation of Czech products.
---------------------
ZK Bangkok nabízí českým firmám komplexní služby související s jejich pronikáním na thajský trh:
•Analýzu trhu a jeho dynamiky (velikost trhu, segmentace, dynamika vývoje, konkurenční prostředí, …), •návrh strategie vstupu na thajský trh, •vyhledání místních partnerů a podpora při vyjednávání smluvních podmínek, •sledování a vyhodnocování činnosti dovozců, místních distributorů a dalších obchodních partnerů, •identifikování investičních příležitostí a komplexní poradenství při realizaci investic v Thajsku, •organizaci obchodních misí a „match-making“ setkání s thajskými partnery, •pomoc při organizování účasti na veletrzích, výstavách a dalších akcích zaměřených na prezentaci českých výrobků

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Cooperation with Czech companies that want to enter the Thai market.
-------------------------
Spolupráci s českými firmami, které chtějí proniknout na Thajský trh a jeho prostřednictvím na další trhy JV Asie i celého asijsko-pacifického regionu a které mají vážný zájem se v tomto regionu dlouhodobě etablovat.

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Jan Lembas

Director of the agency CzechTrade in Bangkok / Ředitel zastoupení CzechTrade v Bangkoku
Zpět na seznam