Leading investment project of the Sverdlovsk region / Přední investiční projekty ve Sverdlovské oblasti

"Titanium Valley" is a leading investment project of the Sverdlovsk region, which supposes localization of high-tech industries in the area with special economic and legal status. Priorities of the Project: - production of titanium, components; - production of the equipment for metallurgy; - machine building; - production of building materials. We create special industrial territory with all essential infrastructure, tax and custom preferences, preferential rates for utilities (water, gas, electricity), amenities. THUS, A SEZ-RESIDENT CAN BENEFIT FROM: - Cost-free connections to all engineering infrastructure networks in the SEZ “Titanium Valley”. - The Federal Law guaranties to SEZ-residents protection from any unfavorable changes in tax laws of Russian Federation during the whole SEZ life. - "One Stop Shop" administrative treatment while conducting business at the SEZ to simplify relations with governmental agencies. - Exemptions from customs payments on the imported foreign goods. - Postponement of the payment as customs duties are paid when the processed product is planned to be exported from the SEZ territory.
--------------------------
"Titanium Valley", je přední investiční projekt Sverdlovské oblasti, který předpokládá lokalizaci high-tech průmyslu v oblasti se specifickým ekonomickým a právním postavením. Priority projektu: - Výroba komponentů titanu; - Výroba zařízení pro metalurgii; - Strojírenství; - Výroba stavebních materiálů.

SEZ "Titanium valley"

Co nabízíme

Benefits and Preferences to Residents: - The lowering of investment costs up to 30% by providing preferential tax treatment, applying the procedure of free custom zone, providing the necessary infrastructure and administrative support.
- Customs Preferences: Foreign goods imported to the special economic zone (SEZ) (equipment, raw materials, components, construction materials) are placed under the free customs area procedure (FCZ) with no customs payments and VAT.
- Tax Preferences: Corporate tax - 2% during the 10 years from reciept of profit. Property tax - 0%. Land tax - 0%. Transport tax - 0%. VAT - 0%.
- Administrative Support: cooperation between a resident and the management company at all cooperation stages will be in the “One-stop-shop” format.
-------------------------------------
Výhody a preference investorů v zóně: - Snížení investičních nákladů až o 30% tím, poskytnutím preferenčního daňového zacházení, použitím režimu volného vlastního pásma, poskytnutím nezbytné infrastruktury a administrativní podpory.
- Celní preference: Zahraniční zboží dovezené do zvláštní ekonomické zóny (SEZ) (vybavení, surovin, komponenty, stavební materiály) jsou umístěny v rámci volné celní oblasti řízení (FCZ) bez celních poplatků a DPH.
- Daňová zvýhodnění: Daň z příjmů - 2% v průběhu 10 let od obdržení zisku. Daň z nemovitosti - 0%. Daně z pozemků - 0%. Doprava daň - 0%. DPH - 0%.
- Správní podpora: spolupráce mezi rezidenty a správcovská společnost ve všech fázích spolupráce bude ve formátu "One-stop-shop".

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Priority industrial sectors for localization of production in the SEZ: - production of titanium components; - production of the equipment for metallurgy; - machine building; - production of building materials.
----------------------------------------
Prioritní průmyslová odvětví pro lokalizaci výroby v SEZ: - Výroba komponentů titanu; - Výroba zařízení pro metalurgii; - Strojírenství; - Výroba stavebních materiálů.

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Paní Evgeniya Shakuro

Head of business development department / Vedoucí vývojového obchodního oddělení
Zpět na seznam