Active assistance / Aktivní asistence českým výrobcům při identifikaci a oslovování nových klientů a prodeji produktů ve Skandinávii.

The Scandinavian Branch of the government trade promotion agency CzechTrade based in Stockholm operates on all the Nordic markets with the main aim to support Czech manufacturers and service providers in their new customer development. We also effectively help Nordic companies to identify potential suppliers from the Czech Republic and distribute concrete inquires.
-----------------------
Hlavní činností skandinávské pobočky CzechTrade se sídlem ve Stockholmu je aktivní podpora rozvoje nových odběratelů a podpora při akviziční činnosti pro české podnikatelské subjekty na všech severských trzích. Zkušený tým lokálních pracovníků pro českého výrobce zajistí prvotní tržní analýzy, analýzy konkurence, cenové průzkumy, ale především identifikuje a sestaví seznam potencionálních klientů, které následně osloví a před-domluví osobní prezentační schůzky. Naše pobočka zároveň českým subjektům zprostředkovává konkrétní poptávky z teritoria.

Sales Support in Scandinavia / Podpora prodeje ve Skandinávii

Co nabízíme

The main activity of the Scandinavian CzechTrade office is to actively support the development of new customers and support in acquisition activities of Czech businesses in all Nordic markets.
---------------------
Hlavní činností skandinávské pobočky CzechTrade se sídlem ve Stockholmu je aktivní podpora rozvoje nových odběratelů a podpora při akviziční činnosti pro české podnikatelské subjekty na všech severských trzích. Zkušený tým lokálních pracovníků pro českého výrobce zajistí prvotní tržní analýzy, analýzy konkurence, cenové průzkumy, ale především identifikuje a sestaví seznam potencionálních klientů, které následně osloví a před-domluví osobní prezentační schůzky. Naše pobočka zároveň českým subjektům zprostředkovává konkrétní poptávky z teritoria.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We offer to all Czech enterprises, especially manufacturing firms, assistence in entering the Scandinavian markets.
----------------------
Nabízíme všem českým podnikatelským subjektům, především výrobním firmám, efektivní pomoc při průniku na skandinávské trhy.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Pan Ing. Vítězslav Blažek

Branch director / Ředitel kanceláře
Zpět na seznam