Installation of piping systems / Montáže potrubních systémů

Assembly work for piping components of technological units in the industry and energy. Water supply, heating media, compressed air, oil, asphalt, industrial gases, etc .. Materials: steel, plastic, stainless steel, copper, aluminum. Comprehensive supplies and component parts. Foreign experience in Slovakia, Belgium, Great Britain, Serbia.
-----------------------
Montážní práce potrubních částí technologických celků v průmyslu a energetice. Rozvody vody, topných medií, stlačeného vzduchu, olejů, asfaltu, technických plynů atd.. Materiály ocel, plast, nerez, měď, hliník. Ucelené dodávky i dílčí části. Zahraniční zkušenosti Slovensko, Belgie, Velká Británie, Srbsko.

Services in the field of installation of piping systems / Služby v oblasti montáží potrubních systémů

Co nabízíme

Execution of works from the portfolio of our activities.
---------------------
Provedení prací z portfolia našich činností.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Project and engineering companies implementing technological units. Industrial companies who need to carry out repairs and reconstruction of its building - technological equipment.
----------------------
Projekčně inženýrské firmy realizující technologické celky. Průmyslové firmy jenž potřebují provádět opravy a rekonstrukce svých stavebně - technologických zařízení.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Karel Špička

CEO / Jednatel
Zpět na seznam