Transportation of goods (road, air, sea), logistics, warehousing / Přeprava zboží (kamionová, letecká, námořní), logistika, skladování, celní služby

Thanks to years of experience and integrity of the GEFCO group GEFCO CZECH REPUBLIC s.r.o. is able to cover all customer requirements. Using its dispatchers department of pickup service, carload shipments over department of air and sea transport to express individual transport for a client or a combination thereof with subsequent customs agenda. Last but not least, the specialized transportation of wheeled and two-wheeled vehicles, which provide for the company TPCA and more.
-----------------------
Díky dlouholetým zkušenostem a integritě skupiny GEFCO je GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. schopna pokrýt veškeré požadavky klientů. Pomocí svých dispečerů z oddělení sběrné služby, celovozové přepravy či dokládky přes oddělení letecké a námořní přepravy až po expresní individuální přepravu pro klienta nebo jejich kombinací s následnou celní agendou. V neposlední řadě také specializovanou přepravou jednostopých a dvoustopých vozidel, kterou zajišťujeme pro společnost TPCA a další.

Logistics services / Logistické služby

Co nabízíme

Thanks to years of experience and integrity of the GEFCO group GEFCO CZECH REPUBLIC s.r.o. is able to cover all customer requirements. Using its dispatchers department of pickup service, carload shipments over department of air and sea transport to express individual transport for a client or a combination thereof with subsequent customs agenda. Last but not least, the specialized transportation of wheeled and two-wheeled vehicles, which provide for the company TPCA and more.
---------------------
Díky dlouholetým zkušenostem a integritě skupiny GEFCO je GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. schopna pokrýt veškeré požadavky klientů. Pomocí svých dispečerů z oddělení sběrné služby, celovozové přepravy či dokládky přes oddělení letecké a námořní přepravy až po expresní individuální přepravu pro klienta nebo jejich kombinací s následnou celní agendou. V neposlední řadě také specializovanou přepravou jednostopých a dvoustopých vozidel, kterou zajišťujeme pro společnost TPCA a další.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Miroslav Krýsa

Region Sales Manager / Regionální manažer prodeje
Zpět na seznam