Law services / Poskytování právních služeb

We provide the legal services to our clients in form of consultations, marking up and recording contracts and other documents, representation in trade negotiations with business partners of our client and last but not least appearence by attorney in trials by court, administrative authority and state authority.
------------------------
Naše advokátní kancelář nabízí svým klientům na podkladě dlouholetých zahraničních zkušeností z působení v německých a rakouských advokátních kancelářích a jazykové vybavenosti vysoce kvalifikované flexibilní právní služby ve všech oblastech práva včetně práva mezinárodního.
Nabízíme nejenom profesionální odbornost, ale i flexibilní, individuální přístup a soustavné osobní poradenství. Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby i v jazyce německém a anglickém.
Mezi naše klienty patří jednotlivci, obchodní společnosti i územně-samosprávné celky, kterým poskytujeme komplexní právní poradenství dle jejich potřeb.
Našim cílem je spokojený klient, který se díky kvalitním právním službám může komfortně věnovat své podnikatelské či jiné činnosti.

Business law, civil law, public law / Obchodní právo, občanské právo, veřejné právo

Co nabízíme

Business law (fusion)
Civil law (rotection of the consumer, law of intellectual property)
Public law (Juridical consulting for municipalities, public corporations)
--------------------
Právo související s realizací obchodních vztahů (fůze)
Občanské právo (ochrana spotřebitele, ochrana duševního vlastnictví)
Veřejné právo (právní poradenství pro obce, veřejné korporace)

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Entrepreneurs who are demanding legal services in the Czech Republic.
---------------------
Podnikatele, kteří poptávají právní služby v České republice.

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Paní Mgr. et Mgr. Michaela Semelová

Advocate / Advokátka
Zpět na seznam