Distribution of industrial lubricants and materials for surface treatment /Distribuce technologických maziv a pomocných materiálů pro povrchové úpravy

Distribution including technology and application consulting services:
- oil-free technological lubricants IRMCO
- application equipment for lubricants and liquid separation (micro-dispensing equipment)
- masking solutions for surface treatment, fixing systems, plating shop/galvanic plant equipment; we supply both standard products and special custom-made products
- plastic protection elements for product’s protection during transport and storage, or as permanent component products
- anti-corrosive, degreasing and separation liquids
- absorbents for the disposal of hazardous liquids or accident spills liquidation
----------------------
Distribuce vč. technologického a aplikačního poradenství:
- bezolejová technologická maziva IRMCO
- aplikační technika pro maziva a separační kapaliny (mikrodávkovací zařízení)
- maskování pro povrchové úpravy, závěsová technika, vybavení galvanoven; dodáváme jak standardní produkty, tak speciální výrobky na zakázku
- plastové ochranné prvky pro ochranu výrobků při dopravě a skladování nebo jako trvalé součásti výrobků
- antikorozní, odmašťovací a separační kapaliny
- absorpční prostředky pro likvidaci rozlivů nebezpečných kapalin nebo likvidaci havárií

Metal processing and surface treatment / Zpracování kovů a povrchové úpravy

What we offer

- oil-free technological lubricants for cold forming metal processes
- application equipment for lubricants
- masking solutions and fixing systems for surface treatment including custom-made
- plating shop/galvanic plant equipment
- plastic protection elements
- absorbents
----------------------
- bezolejová technologická maziva pro zpracování kovů za studena
- aplikační technika pro maziva
- maskování a závěsy pro povrchové úpravy (vč. zakázkových)
- vybavení galvanoven
- plastové ochranné přípravky
- absorbenty

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Technical co-operation
  • Services

Responsible

Mr Ing. Pavel Čepelák

back to list