Support for exporters entering the Ukrainian market / Podpora exportérů při vstupu na ukrajinský trh

CzechTrade foreign office in Kiev provides basic information about the economic situation in the country, on business opportunities that exist in certain market segments; provides information on obstacles or advantages in specific sectors; also realizes special services for companies find business partners (importers, distributors, dealers, service businesses, end customer etc), verifying the interest of foreign entities in a particular product or service; other services according to the individual businesses;
----------------------
Zahraniční kancelář CzechTrade v Kyjevě poskytuje základní informace o hospodářské situaci v zemi, o obchodních příležitostech, které vyskytují v určitých segmentech trhu; poskytne informace o překážkách nebo výhodách v konkrétním odvětví; rovněž tak realizuje pro podniky speciální služby vyhledání obchodních partnerů (dovozců, distributorů, dealerů, servisních podniků, koncového zákazníka etc), ověření zájmu zahraničních subjektů o určitý produkt nebo službu; v případě zájmu podniků pořádá kolektivní expozice na vybraných místních veletrzích; další služby podle individuálních požadavků podniků;

CzechTrade - Support for exporters entering the Ukrainian market / Podpora exportérů při vstupu na ukrajinský trh

Co nabízíme

CzechTrade foreign office in Kiev provides basic information about the economic situation in the country on business opportunities that exist in certain market segments; provides information on obstacles or advantages in specific sectors; also realizes special services for companies find business partners (importers, distributors, dealers, service businesses, end customer etc), verifying the interest of foreign entities in a particular product or service; other services according to the individual businesses;
-----------------------
Zahraniční kancelář CzechTrade v Kyjevě poskytuje základní informace o hospodářské situaci v zemi, o obchodních příležitostech, které vyskytují v určitých segmentech trhu; poskytne informace o překážkách nebo výhodách v konkrétním odvětví; rovněž tak realizuje pro podniky speciální služby vyhledání obchodních partnerů (dovozců, distributorů, dealerů, servisních podniků, koncového zákazníka etc), ověření zájmu zahraničních subjektů o určitý produkt nebo službu; v případě zájmu podniků pořádá kolektivní expozice na vybraných místních veletrzích; další služby podle individuálních požadavků podniků;

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Paní Mgr. Oksana Antonenko

Head offices in Kiev / Vedoucí kanceláře v Kyjevě
Zpět na seznam