Manufacturing of laser machines and job-shop in the laser processes of welding, hardening and cladding / Výroba laserových strojů

Since 20 years, the core competence of the company LASERVORM is the laser material processing in the processes of welding, hardening and cladding. LASERVORM offers its customers, solutions fulfilment from the technology development up to the production commencement, as well as service features during the service life of the machine. There are customised solutions available, either on the basis of type series: LV Mini, LV Midi and LV Maxi or as special machinery LV Special. Customer parts are processed in the mentioned processes from individual parts up to large-scale production in the on-site job-shop. Among the customers, there are well-known companies from different sectors, such as e.g. automotive industry, mechanical engineering, drive technology, medicine technology and precision engineering.
------------------------
Již 20 let se zabýváme výrobou laserových strojů, zpracování materiálu pomocí laseru v procesu svařování, kalení a obklady. Laservorm nabízí svým zákazníkům, řešení od technologického rozvoje až do zahájení výroby, stejně jako vlastnosti služby po celou dobu životnosti stroje. K dispozici jsou řešení na míru a to buď na základě typové řady: LV Mini, Midi LV a LV Maxi nebo jako stavební stroje LV speciální. Části zákazníků jsou zpracovávány v uvedených procesech z jednotlivých částí až po výrobu ve velkém měřítku v on-site job-shopu. Mezi zákazníky, jsou dobře známé společnosti z různých odvětví, jako je např. automobilový průmysl, strojírenství, technologie pohonu, medicína technologií a přesného strojírenství.

Machines and job-shop for the laser processes welding, hardening and cladding / Stroje a job-shop pro svařování, laserové procesy, kalení a obklady

Co nabízíme

Basic machine type series: - LV Mini, - LV Midi, - LV Maxi.
Or special machinery LV Special in the laser processes of welding, hardening and cladding.
Laser job-shop with 15 machines in the processes of welding, hardening and cladding. A constant high product quality is documented and confirmed through our global quality management.
------------------------
Základní typy strojů/řady: - LV Mini, - LV Midi, - LV Maxi.
Nebo speciální stroje LV Special v laserových procesech svařování, kalení a opláštění. Laser job-shop s 15 stroji v procesech svařování, kalení a opláštění. Vysoká kvalita výrobků je certifikována a potvrzena prostřednictvím naší ISO kvality.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for new customers from different sectors, such as e.g. automotive industry, mechanical engineering, driving technology, medical technology and precision engineering. We are looking for an agency or an industrial partner in the Czech Republic and Slovakia.
----------------------
Hledáme nové zákazníky z různých odvětví, jako je např. automobilový průmysl, strojírenství, technologie pohonu, medicína technologií a přesného strojírenství. Hledáme agenturu nebo průmyslového partnera v České republice a na Slovensku.

Hledaná spolupráce

  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Pan Thomas Kimme

Managing director / Generální ředitel

Zpět na seznam